Само в 10,7 % от фирмите в България има назначен психолог.

Най-честите причини, които водят до стрес на работното място са:

  • Прекомерното натоварване, дългото и продължително работно време без почивки
  • Натоварваща и рискова работна среда
  • Липса на участие във вземането на решения от страна на служителя – малко възможности за развитие в компанията
  • Неефективната комуникация
  • Неприемането на чуждото мнение от страна на колегите – чувство за отхвърленост

За да се справите със стреса на работното място ОК Плюс Ви съветва да:

  • Осигурите безопасни условия на труд (като периодично се измерват факторите на работната среда: шум, прах и осветление)
  • Провеждайте обучения на своите служители, организирайте забавни тиймбилдинги
  • Дайте по –голяма отговорност на вашите служители във вземането на решения
  • Подобрете комуникацията във фирмата
  • Насърчавайте своите служители

Запомнете, успехът на фирмата Ви, зависи от успеха и щастието на вашите служители!